Business Värden

Naranjas Valencianas

– Våra värderingar fokuserar på:

Den ärlighet, ansvar,ansträngning, och speciellt, på respekt för de människor som är en del av vår värdekedja (leverantörer, arbetare och kunder).

– Miljöansvar. Vår citrus behandlas med produkter som uppfyller den nuvarande lagstiftningen om, och är miljövänliga. Vi använder kompletterande förpackningsmaterial och produkt efterbehandling, helt återvinningsbara.

– Den hand om våra kunder, känna dem och behandla dem, att veta vad som är, och som behov och preferenser förändras. Huvudsyftet med vår organisation är, möta och tillgodose kraven från våra kunder genom de värden som implanteras i vår organisation, att få möta dessa behov.

 

Naranjas de Valencia